ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย จป.

อบรม จป หัวหน้างาน ,จป บริหาร ,จป เทคนิค , คปอ. ลดราคาพิเศษสูงสุด 40%

พร้อมมอบใบรับรองผ่านการอบรมนำไปขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เปิดอบรมแล้ววันนี้ทั้งแบบบุคคลทั่วไป และ อินเฮ้าส์ ทุกหลักสูตร

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน
อบรม จป หัวหน้างาน
ลดราคา 40%

หลักสูตร จป
หัวหน้างาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินอันตรายและหามาตรการป้องกันให้กับหน่วยงานตนเองได้อย่างมืออาชีพ บทบาทหน้าที่การเป็น จป หัวหน้างานตามกฎหมายใหม่

ลดราคา 40%

หลักสูตร จป
บริหาร

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ และ เทคนิคการสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

ลดราคา 40%

หลักสูตร จป
เทคนิค

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของ จป. เทคนิค การตรวจประเมินความเสี่ยงในการทำงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การสอบสวนหาสาเหตุของอันตราย

ลดราคา 40%

หลักสูตร
คปอ.

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงบทบาทการทำงานของ คณะกรรมการความปลอดภัย หรือ คปอ. การจัดประชุมหน้าที่ของกรรมการแต่ละตำแหน่ง การจัดกาาความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2567 เรียนอะไรบ้าง

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม จป คปอ

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย จป. ทุกระดับ และคปอ ตามมาตรฐานสากล เราได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

ไว้วางใจจากลูกค้า

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 1000 บริษัทชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีสาขาให้เลือกบริการ

ลูกค้าสามารถใช้บริการกับสาขาที่ใกล้และสะดวกมากที่สุดในถึง 8 สาขา

อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ

เรามีทีมวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

มีระบบ PDPA ข้อมูลลูกค้า

องค์กรเรามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด

ฟรีคู่มือการเรียน

ราคารวมค่าใช้จ่ายคู่มือการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด

บริการช่วยเหลือออนไลน์

เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดให้บริการทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. 

มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัติผ่านอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

แผนอบรม จป ปี 2567

ลงทะเบียนอบรม จป คปอ บุคคลทั่วไป

พร้อมจัดอบรม จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค คปอ เรามีศูนย์อบรม 8 จังหวัดให้คุณเลือก สะดวกในการเดินทาง

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
15-16 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
4-5 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
6-7 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
8-9 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
17-21 มิ.ย
คปอ
(2,300 บาท)
8-9 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
23-24 ก.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
22-23 ส.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
30-31 ก.ค
คปอ
(2,300 บาท)
9-10 ส.ค

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
16-17 ต.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
18-19 ต.ค
คปอ
(2,300 บาท)
19-20 มิ.ย

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,000 บาท)
8-9 ก.ค
จป บริหาร
(2,000 บาท)
19-20 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
คปอ
(2,000 บาท)
21-22 มิ.ย

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
15-16 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
14-15 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
17-18 ก.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
9-10 ก.ค
จป บริหาร
(2,300 บาท)
10-11 ก.ย
คปอ
(2,300 บาท)
11-12 ก.ค

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
(2,300 บาท)
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
24-25 มิ.ย
จป บริหาร
(2,300 บาท)
26-27 ส.ค
คปอ
(2,300 บาท)
26-27 มิ.ย
กิจกรรมจับกลุ่มทำเวิร์คช็อป
ลดราคาโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

โปรโมชั่นอบรม จป. คปอ ลดพิเศษ 40%

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร
จป หัวหน้างาน

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร
จป บริหาร

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร
จป เทคนิค

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

จำนวน 30 ชม.

หลักสูตร
คปอ.

เรียน 5 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

เกี่ยวกับเรา

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

ข่าวสารความปลอดภัย

@2024 – Designed and Developed by Jorportraining