ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย จป.

อบรม จป หัวหน้างาน , บริหาร , เทคนิค , คปอ. ลดราคา พร้อมมอบใบรับรองผ่านการอบรมนำไปขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

อบรม จป หัวหน้างาน sale
Our Vision
ลดราคา 40%

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินอันตรายและหามาตรการป้องกันให้กับหน่วยงานตนเองได้อย่างมืออาชีพ บทบาทหน้าที่การเป็น จป หัวหน้างานตามกฎหมายใหม่

ลดราคา 40%

หลักสูตร จป บริหาร

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ และ เทคนิคการสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ไข้ข้อข้องใจเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2566 เรียนอะไรบ้าง

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม จป หัวหน้างาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย จป. ทุกระดับ มาตรฐานสากลได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 1000 บริษัทชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีสาขาให้เลือกบริการ

ลูกค้าสามารถใช้บริการกับสาขาที่ใกล้และสะดวกมากที่สุดใน 4 สาขา

อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ

เรามีทีมวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

มีระบบ PDPA ข้อมูลลูกค้า

องค์กรเรามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด

ฟรีคู่มือการเรียน

ราคารวมค่าใช้จ่ายคู่มือการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือออนไลน์

เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้บริการทางออนไลน์ตลอด 24 ชม. 

มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัติผ่านอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

ดูหลักสูตรอบรม จป ออนไลน์
อบรม จป หัวหน้างาน 2 วัน
เรียน จป หัวหน้างาน การใช้ PPE
ลดราคาโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

อบรม จป. ลด 40%

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร จป บริหาร

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

จำนวน 12 ชม.

หลักสูตร คปอ.

เรียน 2 วัน : พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

About Us

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

Feature Posts