Update อบรม จป ตามกฎหมายใหม่ปี 2566 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

by admin

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆนั้นปัจจุบันกฎหมายได้มีการอัพเดทขึ้นมาใหม่ ” กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ” เพื่อให้เกิดความทันสมัย และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากใครที่เคยได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเก่านั้นจะรู้ได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการ อบรม จป หัวหน้างาน ฉบับใหม่นั้นได้มีการปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติมเนื้อหาค่อนข้างมากสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจะมีหัวข้อของบทบาทหน้าที่ จป แต่ละระดับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ตามหน้าที่ของ จป เราสามารถดูกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติได้หากคุณ ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการของกฎหมายใหม่นั้นก็สามารถติดต่อสอบถาม ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกอบรม จป ขั้นตอนการยื่นขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปัจจุบันเราสามารถยื่นขึ้นทะเบียนทางอิเล็คทรอนิกส์ได้เช่นกันทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นจากแต่ก่อน

อบรมความปลอดภัยกับพนักงาน

จป หัวหน้างาน ยังคงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความปลอดภัยในระยะยาว ปัจจุบันหากพูดถึงกฎหมายของ จป หัวหน้างานได้มีการปรับเปลี่ยนให้ จป หัวหน้างานนั้นเป็น จป ตามตำแหน่ง หมายความว่า

หากคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็จะมีตำแหน่งเป็น จป ระดับหัวหน้างาน ไปโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

แตกต่างจากเดิมที่สมัยก่อนหากใครเป็นหัวหน้างานก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะอบรมจอปอหัวหน้างานและทำการแต่งตั้ง เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนนั่นเองปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วเพราะกฎหมายได้กำหนดให้หัวหน้างานทุกคนจะต้องเป็นตำแหน่ง จป ด้วยตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อดีในการเป็น จป หัวหน้างานตามตำแหน่ง

จะทำให้ทุกองค์กรที่มีหัวหน้าจะต้องดูแลความปลอดภัยนอกเหนือจากกระบวนการผลิตด้วยเพื่อให้ทั้งสองสามารถขับเคลื่อนและเดินไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดำเนินตามกฎหมายก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากการดำเนินกิจการขัดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าธุรกิจจะอยู่บนความเสี่ยงที่อาจจะถูกสั่งระงับการผลิต หรือ การดำเนินกิจการ เกิดความเสียหายได้เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยนั่นเอง

การฝึกอบรม จป หัวหน้างาน

ปัจจุบันเรียนจำนว 2 วันซึ่งโดยหลักแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับการความปลอดภัยมากมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ

  • กฎหมาย เรื่องอัคคีภัย
  • กฎหมาย เรื่องของการขับรถโฟล์คลิฟท์
  • กฎหมาย เรื่องของการทำงานกับนั่งร้าน
  • กฎหมาย เรื่องของการทำงานบนที่สูง
  • กฎหมายด้านวิศวกรรมต่างๆอีกมากมาย

สิ่งเหล่านี้ผู้ดำเนินกิจการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆว่า จะต้องทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องจัดให้ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่นั้นได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเริ่มงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่พนักงานใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่องค์กร และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กรนั้นๆจะต้องทำการขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการ และ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยังยืน

About Us

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

Feature Posts