อบรม จป. บริหาร ลด 40% เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรรับรอง 

หลักสูตร จป. บริหาร ที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความรู้ให้กับผู้บริหารในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญและที่มีประสบการณ์จริงในการทำงาน และเมื่อจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองที่สามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน จป บริหาร ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เรายังมีบริการอบรมจป บริหาร อินเฮ้าส์ และสำหรับบุคคลทั่วไป ให้สามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทำไมผู้บริหารต้องอบรม จป

ทำไมผู้บริหารต้องอบรม จป

ผู้บริหาร คือ บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงาน พวกเขามักจะมีบทบาทในการวางแผน การตัดสินใจ และการดำเนินการที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ถ้าจะให้การจัดการความปลอดภัยเป็นไปได้ด้วยดี ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้วย ก่อให้เกิด หลักสูตร จป บริหาร 

ความสำคัญ จป บริหาร

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารสำคัญอย่างไร

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง: การอบรมช่วยเพิ่มเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนและดำเนินการให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงได้มากขึ้น

  2. สร้างการตอบสนองที่เหมาะสม: เจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับการอบรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา และจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสม

  3. สร้างบรรยากาศที่ดี: การมีผู้บริหารที่มีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เป็นตัวอย่างในการนำ: ผู้บริหารที่มีความรู้จัดการความปลอดภัย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานอื่นๆ และเป็นแรงบันดาลใจในการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในองค์กร

คอร์สอบรม จป บริหาร

อินเฮ้าส์ / บุคคลทั่วไป

เน้นการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร การอบรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็น

 

ราคา จป บริหาร อินเฮ้าส์ : 25,000 บาท จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คนหากต้องการเพิ่มจำนวนสามารถเพิ่มได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากสนใจสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางไลน์ หากสนใจแบบบุคคลทั่วไปสามารถจองวันอบรมได้ทางด้านล่างนี้

เรียน 2 วัน

3 หมวดวิชา

ไม่มีปฏิบัติ

มอบวุฒิบัตร

ลงทะเบียนจองวันอบรม จป บริหาร บุคคลทั่วไป

ลูกค้าที่สนใจคอร์สอบรม จป บริหาร แบบบุคคลทั่วไปสามารถเลือกวันอบรม พร้อมลงทะเบียนจองได้ที่นี่ 

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
6-7 ส.ค
2,300
5-6 ก.ย
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
25-26 ก.ค
2,300
26-27 ส.ค
2,300

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
1-2 ส.ค
2,300
29-30 ส.ค
2,300

กันยายน – ตุลาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
18-19 ต.ค
2,300

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
8-9 ก.ค
2,000
17-18 ก.ค
2,000

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
14-15 ส.ค
2,300
16-17 ก.ย
2,300

สิงหาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
10-11 ก.ย
2,300

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
28-29 มิ.ย
2,300
28-29 ส.ค
2,300

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป บริหาร

  1. ได้รับการแต่งตั้งเป็น จป บริหารขององค์กร
  2. ได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%
  2. รวมค่าคู่มือ และวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
  3. การจองอบรมหลักสูตรต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
  4. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200% อบรม จป. นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

ศูนย์ฝึกอบรม จป ตามกฎหมาย

เราได้รับอนุญาตเปิดอบรมหลักสูตร จปหัวหน้างานและบริหาร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรมแรงงาน_9cm_1.0

ลูกค้าของเรา

จป. บริหาร เรียนรู้ทักษะด้านการจัดการความปลอดภัย อะไรบ้าง

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดหลักสูตรตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

– บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร

– การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
– สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 จัดการความปลอดภัย

– แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
– ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
– ระบบการจัดการความปลอดภัย ในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
– การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่ออบรม

วุฒิบัตรอบรม

คู่มือเรียน

บริการช่วยเหลือ
ขึ้นทะเบียน จป

จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค คปอ

—- บรรยากาศอบรม จป บริหาร —-

หลักสูตรจป อินเฮ้าส์ แนะนำ

เรามีทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการอบรม จป

ทีมวิทยากรของเราเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การอบรม จป. บริหาร เป็นที่ยอมรับ เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยในการทำงานที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำเสนอเนื้อหาและทักษะที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

ใบเซอร์จป บริหาร มีวันหมดอายุไหม

วุฒิบัตรหรือใบเซอร์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมจปบริหาร ไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า จปบริหารคนนั้นจะออกจากองค์กรถือว่าพ้นจากการเป็น จป บริหารทันทีไม่สามารถนำวุฒิบัตรจากองค์กรเก่าไปใช้ที่องค์กรใหม่ได้

 

โดยเมื่อพ้นสภาพการทำงานแล้วองค์กรต้องแต่งตั้ง จป.บริหาร คนใหม่แทนภายใน 90 วัน

คำถามเกี่ยวกับ จป หัวหน้างาน

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามเกี่ยวกับอบรม จป ที่ลูกค้าสงสัยมากที่สุด

หากคุณสนใจหลักสูตรจป บริหารอินเฮ้าส์ กับเรา ราคาเริ่มต้นที่ 25,000 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน (โดยหากต้องการเพิ่มจำนวนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มรายคนที่เพิ่มเข้ามา)

สามารถจองวันอบรมและขอให้เสนอราคาได้ผ่าน :  Line 

สำหรับตำแหน่ง จป บริหาร หลังอบรมเสร็จต้องนำวุฒิบัตรไปขึ้นทะเบียนเป็น จป หัวหน้างาน ที่กรมสวัสดิการฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เมื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารขององค์กร แต่หากองค์กรไม่มีผู้บริหารกฎหมายได้บังคับให้นายจ้างต้องเข้าอบรมแทน

– เข้าเรียนครบ 12 ชั่วโมง

– ทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 60

promotion

โปรโมชั่นพิเศษ ลด 40%

สมัครอบรม จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค คปอ วันนี้รับส่วนลดทันที 40% โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก พลาดไม่ได้กับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จองที่นั่งของคุณได้แล้ววันนี้

เกี่ยวกับเรา

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

ข่าวสารความปลอดภัย

@2024 – Designed and Developed by Jorportraining