เกี่ยวกับเรา

อบรม จป หัวหน้างาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย จป มาตรฐานสากล

เกี่ยวกับฉัน บริการอบรม จป
service about
AI Powered

ศูนย์ฝึกอบรม จป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

About Us

Our Mission

ให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร สร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ประเทศไทยเกิดความทันสมัยบนเทคโนโลยี

Our Vision
About Us

Our Vision

เป็นผู้นำด้านการให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน อบรม จป หัวหน้างาน ระดับประเทศ

About Us

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

Feature Posts