อบรม จป เทคนิคตามกฎหมายใหม่ ลด 40% ทันที พร้อมมอบวุฒิบัตร 

พร้อมจัดอบรม จป. เทคนิค ราคาย่อมเยา เนื้อหาเน้นให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย การตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยง และการสร้างแผนการป้องกันอุบัติเหตุ

โดยเรามีบริการทั้ง จปเทคนิค in house และ จป เทคนิค บุคคลทั่วไป ให้คุณได้เลือกใช้บริการที่เหมาะกับองค์กรของคุณ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังอบรม

เมื่อไหร่ต้องมี จป. เทคนิค

จป. เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค เป็นบุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  มักมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ต้องมี จป. เทคนิค (บัญชีที่ 2) และมีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 20 คน แต่ไม่เกิน 50 คน

 

จป. เทคนิค ยังต้องทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เรียน 5 วัน (30 ชม.)

เนื้อหา 6 หมวดวิชา

มอบวุฒิบัตร

เปิดอบรม จป. เทคนิค in house/ บุคคลทั่วไป

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค ที่ครอบคลุมเนื้อหาอัพเดทใหม่ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย เน้นทักษะที่จำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีรูปแบบจัดอบรมให้คุณได้เลือกใช้บริการทั้งอบรม จป เทคนิค in house และ จป เทคนิค บุคคลทั่วไป จองอบรมได้แล้ววันนี้

หลักสูตร จป เทคนิค อินเฮ้าส์

ราคา In house : 69,500 บาท / รุ่น

หลักสูตร จป เทคนิค บุคคลทั่วไป

ราคา บุคคลทั่วไป : เริ่มต้น 5,900 บาท 

ลงทะเบียนจองวันอบรม จป เทคนิค บุคคลทั่วไป

ลูกค้าที่สนใจคอร์สอบรม จป เทคนิคแบบบุคคลทั่วไปสามารถเลือกวันอบรม พร้อมลงทะเบียนจองได้ที่นี่ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
19-23 ส.ค
7,300
16-20 ก.ย
7,300
15-19 ต.ค
7,300

กรกฎาคม – กันยายน 2567

วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
23-27 ก.ค
5,900
26-30 ส.ค
5,900
23-27 ก.ย
5,900

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป เทคนิค

 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็น จป เทคนิคขององค์กร
 2. ได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

 1. วุฒิบัตรผ่านอบรม (ใช้ขึ้นทะเบียน)
 2. คู่มือเรียน
 3. บริการแนะนำวิธีการขึ้นทะเบียนจป. เทคนิค

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%
 2. รวมค่าคู่มือ และวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 3. การจองอบรมหลักสูตรต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
 4. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200% อบรม จป. นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

ศูนย์ฝึกอบรม จป ตามกฎหมาย

เราได้รับอนุญาตเปิดอบรมหลักสูตร จปเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรมแรงงาน_9cm_1.0

ลูกค้าของเรา

เนื้อหาหลักสูตร จป.เทคนิค อัปเดตใหม่!

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค ได้มีการอัปเดทเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการทำงานเพิ่มเติมจากเดิม ตามกำหนดใหม่ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ทำให้มีเนื้อหาหมวดวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมด 6 หมวด รวมระยะเวลาเรียน 5 วัน (30 ชั่วโมง)

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค) เรียน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

– หลักการบริหารจัดการความปลอดภัย

– บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรียน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– การบริหารกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

– สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และนำกฎหมายไปปฏิบัติ

– ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินอันตรายจาการทำงาน เรียน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– เทคนิคการชี้บ่งอันตราย

– การประเมินความเสี่ยง

– การจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทํางาน และการปรับปรุงสภาพการทํางาน เรียน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– ตรวจความปลอดภัย

– วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

– จัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทํางาน

– การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางาน

– ปรับปรุงสภาพการทํางาน

– รวบรวมสถิติ การจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน และเสนอแนะต่อนายจ้าง       

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน เรียน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– ป้องกันและควบคุมอันตราย จากเครื่องจักร

– ป้องกันและควบคุมอันตราย จากไฟฟ้า

– ป้องกันและควบคุมอันตราย จากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

– ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ

– ป้องกันและควบคุมอันตราย จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน

– ป้องกันและควบคุมอันตราย จากสารเคมี

– ป้องกันและควบคุมปัญหา ด้านการยศาสตร์

– ป้องกันและควบคุมอันตราย ในงานก่อสร้าง

– อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การฝึกปฏิบัติ เรียน 9 ชั่วโมง ประกอบด้วย

– ฝึกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัย ตามข้อกําหนดของกฎหมาย

– ฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผน การดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

– ฝึกปฏิบัติการจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทํางานของหน่วยงาน

– ฝึกปฏิบัติการสอบสวน การวิเคราะห์ และ การรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

– ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพการทํางาน

– ฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน   

จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค คปอ

—- บรรยากาศอบรม จป เทคนิค —-

หลักสูตรจป อินเฮ้าส์ แนะนำ

หลังการฝึกอบรม นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อจบการอบรมผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับวุฒิบัตร จากนั้นนายจ้างต้องส่งผลรายงานผู้ผ่านอบรม และรายชื่อวิทยากร (ตามแบบ กภ.จป.ท 3) ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จบการอบรม

วิธีส่งรายงาน

 1. ทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ทางไปรษณีย์
 3. เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง
เอกสารขึ้นทะเบียน

อบรมความรู้ จป. 12 ชั่วโมง

หลังปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค อย่างถูกต้องแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้นายจ้าง ” จัดอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ จป เทคนิค ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อปี ” เราจึงเรียกว่า จป. 12 ชั่วโมง ซึ่งสามารถอบรมออนไลน์ได้

 

เมื่ออบรมเสร็จนายจ้างต้องส่งรายงานแจ้งกรมสวัสดิการฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่อบรมครบจำนวนเวลา สามารถอ่านเนื้อหาหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ที่ –> หลักสูตร จป.12 ชั่วโมง

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามเกี่ยวกับอบรม จป ที่ลูกค้าสงสัยมากที่สุด

หากคุณสนใจหลักสูตรจป เทคนิคอินเฮ้าส์ กับเราราคาเริ่มต้นที่ 69,500 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน (โดยหากต้องการเพิ่มจำนวนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มรายคนที่เพิ่มเข้ามา)

สามารถจองวันอบรมและขอให้เสนอราคาได้ผ่าน :  Line 

สถานประกอบการที่ต้องมี จป เทคนิคนั้น ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขุดเหมือง โรงงานผลิตเสื้อผ้า ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีสถานประกอบการอีกมากมายที่ต้อง มี จป เทคนิค ซึ่งกำหนดไว้ท้าย กฎกระทรวง 2565 (บัญชีที่2)

หลักสูตร จป เทคนิค ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสามารถเข้าอบรมได้ หากคุณได้รับการแต่งตั้งเป็น จป.เทคนิค ของค์กร และได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร

ความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับใหม่ คือ เนื้อหาอบรมจากเดิมมีเพียง 4 หมวดวิชา ระยะเวลาอบรม 3 วัน (18 ชั่วโมง) แต่เนื้อหาหลักสูตรปัจจุบัน (2565) ได้ปรับเพิ่มตามความรู้ที่จำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน โดยปรับให้มีเนื้อหาอบรม 6 หมวดวิชา ระยะเวลาอบรม 5 วัน (30 ชั่วโมง)

คำถามเกี่ยวกับ จป หัวหน้างาน
promotion

โปรโมชั่นพิเศษ ลด 40%

สมัครอบรม จปหัวหน้างาน จปบริหาร จปเทคนิค คปอ วันนี้รับส่วนลดทันที 40% โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก พลาดไม่ได้กับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จองที่นั่งของคุณได้แล้ววันนี้

เกี่ยวกับเรา

jorportraining บริการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค คปอ

ข่าวสารความปลอดภัย

@2024 – Designed and Developed by Jorportraining